Jóga pro děti

JÓGA

Jóga je tisíce let staré učení. V Indii, kde jóga vznikla, má velmi dlouhou tradici jako praktická cesta k duševnímu a tělesnému zdraví. Pojem „Jóga“, pochází z jednoho z nejstarších jazyků světa, ze sanskrtu. Znamená spojit, sjednotit, stát se jedním.

JÓGA PRO DĚTI

Teprve v posledních letech se přišlo na to, že i u dětí lze díky cvičení jógy dosáhnout skvělých výsledků. Rozmanité účinky jógy jsou právě pro dnešní děti velkou pomocí v jejich vývoji. Cvičení je baví, protože vyhovuje přirozené potřebě pohybu. A každý cvik (jógová pozice) s sebou nese novou zkušenost díky protažení a uvolnění, ale také je výzvou, která je se cvičením někdy spojena.

Děti necvičí jógu, ony jsou jóga.

Jógové pozice vycházejí z přirozených pohybů nejrůznějších zvířat, v mnohých se zrcadlí i tvary rostlin nebo každodenních věcí. Děti prožívají pozice v jejich původním smyslu. Protože všechno, co děti dělají, dělají tak, aby nasbíraly zkušenosti a naplno to prožily.

Tak například pozice stromu. Strom má hluboko sahající kořeny, díky kterým může pevně stát. Směrem nahoru se strom zužuje do větví, je flexibilní a reaguje svými listy na sebemenší pohyb ve vzduchu. Přitom stojí pevně a jistě, klidný, vzdorující silným vichřicím. Při cvičení se toto napodobuje. Opakovaným cvičením se netrénuje jen smysl pro rovnováhu, ale také duševně-emocionální vyrovnanost, takže dítě může pomocí této pozice získat vnitřní klid a nabýt sebejistoty. Díky tomuto propojení mezi tělěsným cvičením a duševní představou vzniká celistvé působení jógy.

Jóga pro děti jinak než pro dospělé

V dětské józe se děti učí stejné pozice jako v józe pro dospělé. Vysvětlovat však dětem jednotlivé pozice by pro ně bylo nudné a únavné a brzy by je celé cvičení přestalo bavit. Děti chtějí něco dělat bez dlouhého vysvětlování předem. Jsou zvědavé a připravené se učit. Jóga je musí bavit, aby každý nový poznatek přijaly a pochopily.

Jóga je legrace a zábava. Jednotlivé jógové pozice jsou součástí pohádek a dobrodružných příběhů, v hodině děti běhají i divočí.

PROČ CVIČIT JÓGU PRO DĚTI?

Dětská jóga dává dětem pocit svobody a uvědomění si vlastního těla. V józe nejde o soupeření ani tvrdost, nejde o vítěze ani poražené. Cvičením jógy děti získají správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Jóga učí děti:

  • objevovat a rozvíjet své schopnosti
  • vnímat své tělo a emoce
  • odpočívat

Jóga rozvíjí dětskou fantazii a radost ze života. Společně se zvládnutými cviky roste u dětí sebevědomí a posiluje se sebedůvěra. Identifikace s jednotlivými pozicemi děti posiluje. Zpočátku je jen při provádění cviku stejně silné a odvážné jako lev, stejně vznešené jako orel. Ale brzy pocítí, že se i v každodenním životě může cítit pevně a jistě jako hora a mrštně se hýbat jako had.

JÓGOVÁ TERAPIE PRO DĚTI

Jógová terapie pro děti vznikla na základě Hatha-jógy a Ajurvédy.

Každé dítě má jinou povahu, jiné pocity a jinou stavbu těla. Každé má také své silné a slabé stránky. Ajurvéda vychází z toho, že každý člověk je po tělesné, duševní a emocionální stránce individuálně formován určitými silami (dóši), které v něm působí. Rozlišují se tři základní typy, které odpovídají třem dóšám – váta, pitta a kapha. Váta zastupuje element vzduch, pitta element oheň a kapha vodu a zemi. Síly jsou v každém člověku rozděleny různě. Většina lidí je však kombinací více typů. Dítě, u kterého je dominantní dóša váta, bude cvičit jinak než dítě, u něhož je dominantní dóša kapha. Také záliby a temperament se podle toho dají snáze vysvětlit.

V průběhu vývoje se u dětí může zastoupení jednotlivých energií měnit. Každá energie má své pozitivní vlastnosti. Když se ale jedna z těchto sil v těle zvýší, například nezdravým způsobem života nebo vnějšími faktory, může dojít k nerovnováze. To se pak odráží v chování a/nebo na zdraví. Cvičení jógy může tento proces pozitivně ovlivnit.

V jógové terapii pracujeme s emocemi. Negativní emoce jsou zdravé podněty, které pokud jim to dovolíme, nám dají sílu, kterou právě v tu chvíli potřebujeme. Každá emoce má svůj protiklad. Emoce hněvu je například protikladem emoce bezmoci. Pokud se dítě naučilo, že se nesmí hněvat, reaguje v situaci, kdy by mělo cítit hněv, bezmocí. Každá emoce má však svoji kvalitu. Kvalitou emoce hněvu je například “umět stanovit si hranice“ kvalitou emoce bezmoci je “ být flexibilní“ Když se dítě naučí pomocí hry rozeznávat různé emoce a jejich kvality, je pro něj potom jednodušší si s nepříjemnými emocemi poradit. (zdroj: Iveta Hanušová, Úvod do jógové terapie dětí)

NA CO PŘI CVIČENÍ PAMATOVAT:

(pokud budete s dětmi cvičit jógové cviky doma)

  • Jógové pozice by se neměly cvičit s plným bříškem.
  • Je dobré mít pohodlné oblečení, které nebrání v pohybu.
  • Trpělivost- nenuťte děti do cviků, které se jim zdají těžké. Postupujte pozvolna.
  • Veďte děti k tomu, aby dýchaly nosem.
  • Když cvičíte rovnovážné pozice na jedné noze, vždy je vystřídejte.

Všechno chce svůj čas, ale děti dělají v krátké době pozoruhodné pokroky.